AKTUALNOŚCI

Rada Nadzorcza i Zarząd Mazowieckiej Agencji Handlowej „Społem” Sp. z o.o. IX kadencji

od lewej: Pan Sylwester Cerański – Prezes Zarządu MOKPOL;
Pani Grażyna Gąstał – Prezes Zarządu PSS Grodzisk Mazowiecki, Sekretarz RN MAH;
Pani Jadwiga Wójtowicz-Garwoła – Prezes Zarządu MAH;
Pan Janusz Szczękulski – Prezes Zarządu WSS Wola;
Pani Anna Tylkowska – Prezes Zarządu WSS Śródmieście, Przewodnicząca RN MAH,
Pan Bogusław Różycki – Prezes Zarządu WSS Praga Południe.

Mazowiecka Agencja Handlowa „Społem” od 25 lat z powodzeniem realizuje cele określone przez Właścicieli Spółki, którymi są 22 spółdzielnie „Społem” i KPH Społem.
Grupa MAH to:
2 000 000 złotych kapitał zakładowy,
1 miliard złotych przychodów Właścicieli w skali roku,
4,5 miliarda złotych zakupy netto spółdzielni w ramach umów MAH w okresie 25 lat,
• ponad 14 milionów złotych zysku MAH przekazanego Właścicielom,
• ponad 5 milionów złotych dodatkowych środków finansowych dla Właścicieli z innych tytułów, w tym w ramach współpracy z Grupą MPT prawie 1 milion złotych,
• reklama telewizyjna Społem organizowana przez MAH w TVP do roku 2016,
A ponadto:
• od 10 lat do chwili obecnej reklama Społem na 4-ch stacjach METRA WARSZAWSKIEGO przez 24 godziny na dobę to wyraz przywiązania naszej firmy do logo Społem oraz misja utrwalania w świadomości milionów odbiorców, że Społem to prestiżowa polska marka,
• w sposób spektakularny włączyliśmy się w obchody 150-lecia Społem.