KONTAKT

Mazowiecka Agencja Handlowa „Społem” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Grażyny 13/15 lok. 102

02-548 Warszawa

tel. (22) 845 13 38

fax (22) 845 26 95

e-mail: biuro@mahspolem.com.pl

NIP: 526-15-13-362

KRS: 00000 27953

Kapitał zakładowy 2 000 000 złotych