AKTUALNOŚCI

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MAH 22 kwietnia 2024 roku

W dniu 22 kwietnia 2024 roku w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Mazowieckiej Agencji Handlowej „Społem” Sp. z o.o.

Zgromadzenie zostało zwołane w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.

Nowym członkiem Rady Nadzorczej MAH został Pan Piotr Konarski – Prezes Zarządu „Społem” WSS Praga Południe.

 „Społem” WSS Praga Południe jest największym udziałowcem MAH.  

Obecny skład Rady Nadzorczej MAH IX kadencji to:

Pani Anna Tylkowska – Przewodnicząca, reprezentująca „Społem” WSS Śródmieście

Pani Grażyna Gąstał – Sekretarz, reprezentująca „Społem” PSS w Grodzisku Mazowieckim  

Pan Sylwester Cerański – Członek, reprezentujący Spółdzielnię Spożywców MOKPOL

Pan Piotr Konarski – Członek, reprezentujący „Społem” WSS Praga Południe

Pan Janusz Szczękulski – Członek, reprezentujący „Społem” WSS Wola

od lewej siedzą: Pani Grażyna Gąstał, Pani Anna Tylkowska, Pani Jadwiga Wójtowicz-Garwoła
od lewej stoją: Pan Piotr Konarski, Pan Janusz Szczękulski, Pan Sylwester Cerański