AKTUALNOŚCI

Zgromadzenie Wspólników MAH 20 maja 2024 roku

W dniu 20 maja 2024 roku w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Wspólników Mazowieckiej Agencji Handlowej „Społem” Sp. z o.o. Pani Jadwiga Wójtowicz-Garwoła – Prezes Zarządu MAH, zaprezentowała efekty działalności MAH w 2023 roku i przedstawiła plan finansowy na 2024 rok. Wśród zaproszonych gości byli Pan Ryszard Jaśkowski Prezes Zarządu KZRSS „Społem” i Pani Danuta Mioduszewska Prezes Zarządu SOW ”Zorza”.