AKTUALNOŚCI

Zgromadzenie Wspólników MAH 22 maja 2023 roku

W dniu 22 maja 2023 roku w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Wspólników Mazowieckiej Agencji Handlowej „Społem” Sp. z o.o. Pani Jadwiga Wójtowicz-Garwoła – Prezes Zarządu MAH, zaprezentowała efekty działalności MAH w 2022 roku i przedstawiła plan finansowy na 2023 rok. Wśród zaproszonych gości byli Pan Ryszard Jaśkowski Prezes Zarządu KZRSS „Społem” i Pani Danuta Mioduszewska Prezes Zarządu SOW ”Zorza”.