Właściciele

Krajowa Platforma Handlowa „Społem” Sp. z o.o.

Krajowa Platforma Handlowa Społem Sp. z o.o.
ul. Grażyny 13 /15
02-548 Warszawa

 

Krajowa Platforma Handlowa „Społem” Sp. z o.o. została powołana przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców „Społem” w grudniu 2010 roku w odpowiedzi na oczekiwania Spółdzielni oraz  producentów.  KPH „Społem” Sp. z o.o. jest  w 100 % własnością Krajowego  Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem” i została stworzona w oparciu o potrzebę jasno wyrażoną przez większość Spółdzielni.

Spółka bazuje na wieloletniej współpracy Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem” ze Spółdzielniami Spożywców „Społem” z terenu całego kraju. Jako jedyny podmiot w kraju  współpracujemy obecnie ze 156 Spółdzielniami, będącymi właścicielami ponad 1500 sklepów. Posiadamy doskonałe, oparte na budowanym przez wiele lat zaufaniu kontakty ze Spółdzielniami „Społem” z całego kraju.

 

http://www.kphspolem.pl/