AKTUALNOŚCI

„Popieramy spółdzielczą markę własną SPOŁEM”

„POPIERAMY SPÓŁDZIELCZĄ MARKĘ WŁASNĄ SPOŁEM”

Od lewej: Jadwiga Wójtowicz-Garwoła – Prezes Zarządu MAH; Bożena Leśniewska – Dyrektor Handlowy KPH; Paweł Kochański – Prezes Zarządu KPH; Henryka Brzezicka – Dyrektor Handlowy MAH

Od 2011 roku rozwijana jest współpraca pomiędzy dwiema społemowskimi spółkami: Mazowiecką Agencją Handlową „Społem” Sp. z o.o. i Krajową Platformą Handlową Społem Sp. z o.o.

Mazowiecka Agencja Handlowa „Społem” od 21 lat prowadzi bardzo aktywne działania na rzecz wspomagania spółdzielni – właścicieli – negocjując warunki handlowe z największymi kontrahentami w Grupie MAH. Jednocześnie jest organizatorem programu marketingowego dla Spółdzielni, okazjonalnych promocji, a także dużych akcji handlowych w postaci: konferencji i warsztatów handlowych, reklamy telewizyjnej, prasowej, w metrze warszawskim, na środkach komunikacji miejskiej, na stronie www.mahwarszawa.pl.

W okresie minionych 6 lat współpracy z Krajową Platformą Handlową Społem zainspirowano i przeprowadzono wiele wspólnych działań na rzecz propagowania marki własnej SPOŁEM, a między innymi zostały przeprowadzone w 2016 i 2017 roku duże kampanie handlowe dla Spółdzielni zachęcające do zakupów produktów z logo SPOŁEM. W IV kw. 2017 roku promujemy produkty mrożone – warzywa i wyroby kulinarne z logo SPOŁEM. Dobre efekty nie byłyby możliwe bez ścisłej współpracy zarządów MAH i KPH przejawiającej się w udziale KPH w organizowanych przez MAH spotkaniach, warsztatach, konferencjach i kampaniach handlowych.