Kontrahenci

NAŁĘCZÓW ZDRÓJ

Miejsce butelkowania Cisowianki to nowoczesny zakład zlokalizowany tuż przy ujęciu wody. Położony jest z dala zarówno od dużych jak i mniejszych miast, w sercu Płaskowyżu Nałęczowskiego. Jedynym produktem wytwarzanym w zakładzie jest woda mineralna. Dzięki tak wąskiej specjalizacji pracujące tu osoby są wysokiej klasy specjalistami w dziedzinie wody. Cała uwaga, siły i środki są przeznaczane na poznanie procesów zapewniających butelkowanie wody w jej naturalnej, niezmienionej postaci. Dzięki temu Cisowianka jest produktem o wysokiej, stabilnej jakości. Umożliwiają to zastosowane w zakładzie bardzo nowoczesne, rzadko jeszcze stosowane na świecie linie butelkujące. Linie te charakteryzują się bardzo wysokimi parametrami użytkowymi, dzięki czemu butelkowanie wody odbywa się nie tylko w sterylnych warunkach, ale jest także przyjazne dla środowiska (m.in. dzięki mniejszemu zużyciu energii). Istotne jest także wysokie zaawansowanie technologiczne stosowanych w zakładzie urządzeń obsługujących linie butelkujące, które dzięki temu, że dostarczają media (prąd, wodę, powietrze) w obiegu zamkniętym, zużywają wyraźnie mniej energii elektrycznej będąc jednocześnie - dzięki znacznie mniejszemu zużyciu mediów - bardziej przyjaznymi dla środowiska. Ważnym aspektem procesu butelkowania (możliwym dzięki zastosowaniu nowoczesnych linii butelkujących) jest także obniżenie wagi opakowań (zarówno butelek jak i zakrętek), co jest bardzo istotne zwłaszcza z punktu widzenia gospodarki odpadami. Istotnym elementem działania firmy jest także nowoczesny system logistyczny, który umożliwia skuteczne zarządzanie magazynem wyrobów gotowych oraz sprawne organizowanie transportu wody do odbiorców.   http://www.cisowianka.pl