Kontrahenci

ANIMEX

Firmę zarejestrowano 1 lutego 1951 roku jako przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Centrala Importowo – Eksportowa Artykułów i Przetworów Pochodzenia Zwierzęcego „Animex”.

 

16 maja 1983 roku przedsiębiorstwo państwowe zostało przekształcone w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

9 sierpnia 1994 roku utworzono spółkę ANIMEX S.A. 29 czerwca 1995 roku akcje ANIMEX S.A. zostały dopuszczone przez Komisję Papierów Wartościowych do obrotu publicznego na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Pierwsze notowanie miało miejsce 16 listopada 1995 roku. W grudniu 1997 roku została przeprowadzona emisja 10 mln akcji zwykłych na okaziciela serii D. Notowanie tych akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych miało miejsce 27 marca 1998 roku.

 

W kwietniu 1999 roku amerykańska firma Smithfield Foods Inc. przejęła większościowy pakiet akcji ANIMEX S.A. stając się tym samym inwestorem strategicznym Spółki. Dnia 25 lutego 2002 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ANIMEX S.A. podjęło uchwałę o wycofaniu firmy z giełdy. Z dniem 18 kwietnia 2002 roku nastąpiło przekształcenie ANIMEX Spółka Akcyjna w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

 

http://www.animex.pl/