Kontrahenci

ALPAN

Firma Alpan powstała w 1989 roku. W pierwszym okresie działalności zajmowała się przetwórstwem rolno-spożywczym. Stopniowo od 1990 roku zmieniała swój charakter z firmy produkcyjnej na produkcyjno-handlową, by od 1995 roku stać się firmą wyłącznie handlową.                                     

www.alpan.pl