AKTUALNOŚCI

Zgromadzenie Wspólników MAH 28 maja 2018 roku

W dniu 28 maja 2018 roku w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Wspólników Mazowieckiej Agencji Handlowej „Społem” Sp. z o.o.. To ważne i uroczyste Zgromadzenie otworzyła Pani Jadwiga Wójtowicz-Garwoła – Prezes Zarządu MAH, jak również zaprezentowała znakomite efekty działalności Spółki i plan finansowy na 2018 rok.

W Zgromadzeniu wziął udział gość specjalny Pan Szymon Fabisiak – Wiceprezes Zarządu KZRSS „Społem”, który pogratulował Wspólnikom i Zarządowi MAH osiągnięć w okresie 22- letniej działalności.

Zgromadzenie przyjęło jednogłośnie sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu Mazowieckiej Agencji Handlowej „Społem” Spółka z o.o., udzielając organom Spółki pokwitowania za rok 2017 i przyjmując plan finansowy na 2018 rok.