AKTUALNOŚCI

Zgromadzenie Wspólników MAH 26 maja 2017 roku

Zgromadzenie Wspólników Mazowieckiej Agencji Handlowej „Społem” Sp. z o.o. odbyło się w dniu 26 maja 2017 roku, w Sali Konferencyjnej KZRSS „Społem”. To ważne i uroczyste spotkanie otworzyła Pani Jadwiga Wójtowicz – Garwoła – Prezes Zarządu MAH. Witając serdecznie Wspólników, złożyła życzenia z okazji „Dnia Matki” i życzyła owocnych obrad, mając na uwadze wyborczy charakter Zgromadzenia Wspólników.

Zgromadzenie przyjęło jednogłośnie sprawozdanie Rady Nadzorczej i Zarządu Mazowieckiej Agencji Handlowej, udzielając organom pokwitowania za rok 2016, który Spółka zamknęła bardzo dobrym wynikiem finansowym i wysoką użytecznością dla Spółdzielni.

Na VIII kadencję Rady Nadzorczej MAH zostały wybrane następujące osoby:

Pani Anna Tylkowska                        Prezes Zarządu „Społem” WSS Śródmieście

Pani Grażyna Gąstał                          Prezes Zarządu „Społem” PSS Grodzisk Mazowiecki

Pan Sylwester Cerański                     Prezes Zarządu Spółdzielni Spożywców MOKPOL

Pan Bogusław Różycki                      Prezes Zarządu „Społem” WSS Praga Południe

Pan Janusz Szczękulski                      Prezes Zarządu „Społem” WSS Wola