AKTUALNOŚCI

Warsztaty Handlowe MAH 12 lutego 2018 roku

„Jak poprawić rentowność placówek handlowych ?” pod takim hasłem odbyły się Warsztaty Handlowe Mazowieckiej Agencji Handlowej „Społem” w dniu 12 lutego 2018 roku, w historycznej Sali im. I. Strzeleckiej, w Warszawie przy ul. Grażyny 13.

Warsztaty Handlowe MAH kierowane są do spółdzielni z terenu Warszawy, Mazowsza i Podlasia, które są właścicielami placówek detalicznych, a jednocześnie udziałowcami MAH.

Uczestnicy warsztatów szukali odpowiedzi na pytanie wiodące „Jak poprawić rentowność placówek handlowych ? ” wraz z partnerami biznesowymi. Tym razem analizie poddano kilka kategorii produktów z branży żywnościowej, a mianowicie: wyroby warzywne i kulinarne mrożone, wędliny , napoje chłodzące, pieczywo oraz wyroby alkoholowe.

Prezentacje producentów wraz z przeprowadzoną degustacją pozwoliły na wyciągnięcie wniosków co do jakości produktów oraz możliwości sprzedaży w placówkach handlowych spółdzielni.

Od lewej: Jadwiga Wójtowicz-Garwoła – MAH; Włodzimierz Szydlarski – EUROCASH Alkohole filia Panta Hurt; Szymon Mikołajek i Anna Hahn – CEDC International