Właściciele » Właściciele »
WSS Praga Południe

 

 

'Społem' Warszawska Spółdzielnia Spożywców Praga Południe
ul. Nowowiśniowa 2
04-505 Warszawa

 

KONTAKT:

Sekretariat: 

tel. (22) 810 00 60

fax (22) 810 40 95

Dział Handlowy:

tel. (22) 810 00 68-69

 

STRONA WWW: 

http://www.spolempraga.com.pl/

 

http://www.warszawa-praga.spolem.org.pl