SOW "ZORZA" »
MAH -Srebrny współinwestor Spółdzielczego Ośrodka Wypoczynkowego ZORZA w Kołobrzegu

W ramach inwestycji KZRSS "Społem" w Kołobrzegu, Mazowiecka Agencja Handlowa "Społem" zgodnie z decyzją Zgromadzenia Wspólników MAH została współudziałowcem Spółdzielczego Ośrodka Wypoczynkowego "Zorza" w Kołobrzegu. W sierpniu 2015 roku Pani Jadwiga Wójtowicz Garwoła - Prezes Zarządu uczestniczyła w otwarciu Ośrodka, a podczas VI Zjazdu Delegatów "Społem" odebrała przyznaną Spółce statuetkę - "Zorza" - Srebrny Współinwestor.