Serwis INFO » Aktualności »
INNOWACJE I ICH WPŁYW NA KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW HANDLOWYCH – tematem przewodnim Konferencji Handlowej MAH – WIOSNA 2016

Właściciele Mazowieckiej Agencji Handlowej „Społem” Sp. z o.o. wraz z wybraną grupą Kontrahentów, spotkali się 14 marca 2016 roku w siedzibie BCC w Warszawie, na corocznym spotkaniu wiosenno-świątecznym.

 

Tradycyjnie, Prezes MAH – Pani Jadwiga Wójtowicz-Garwoła zadbała o naukowy charakter Konferencji Handlowej, zapraszając do wystąpienia Profesor Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, dr Urszulę Kłosiewicz-Górecką.  

Temat wykładu: Innowacje i ich wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw handlowych” to bardzo aktualny problem i konieczne do stosowania działania w każdej dziedzinie rozwijającej się gospodarki. Handel jest szczególnie wrażliwą sferą i dokonuje zmian w strategiach zarządzania oraz podniesienia konkurencyjności firmy. Udowodniła to Pani Profesor w swej prezentacji. Szczegółowo omówiła bariery działań innowacyjnych, oraz motywy podejmowania działań innowacyjnych. Ponadto formaty zarówno w sferze zakupów i sprzedaży jak i aktualnie zastosowane działania z zakresu omnichannel, multiformatowości, to doskonałe wskazówki do implementacji dla zarządzających przedsiębiorstwem.

Kontrahenci Mazowieckiej Agencji Handlowej, uczestniczący w Konferencji Handlowej, w swoich wystąpieniach nawiązali do tematu Konferencji na przykładzie swoich przedsiębiorstw tj.: Bakoma, Frito Lay i Konerg. Zarządzający w sferze FMCG poruszyli tematykę dywersyfikacji dystrybucji, poszukiwania nowych narzędzi promocyjnych oraz konieczność wdrażania innowacyjnych rozwiązań w sferze przedsiębiorstw handlowych. Na tle dyskusji, nowatorską wydaje się być propozycja firmy KONERG. Pomysł pozyskania dodatkowych finansów w przedsiębiorstwie handlowym poprzez rozszerzenie oferty o usługę zakupu energii. Ta bliskość z klientem, wręcz spersonalizowana sprzedaż jest niewątpliwym atutem sklepów spółdzielczych.

Konferencję Handlową MAH – WIOSNA 2016, uświetniła obecność WWW

KONESER, firmy ALPAN i PT Dystrybucja – firm świadczących profesjonalną obsługę dystrybucyjną w zakresie FMCG i wyrobów tytoniowych do sieci spółdzielni zintegrowanych w Mazowieckiej Agencji Handlowej „Społem” Sp. z o.o.

Podczas Konferencji nie zabrakło życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych oraz wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami.