O nas

Mazowiecka Agencja Handlowa „Społem” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa na rynku polskiego handlu detalicznego od 1996 roku. Jako spółka prawa handlowego pełni rolę usługową na rzecz 24 udziałowców, w 99% spółdzielni spożywców „Społem” oraz organizacji ze społemowskimi korzeniami. Przychody Spółdzielni zintegrowanych w MAH za 2016 rok wyniosły ok. 1 000 000 000 zł. Usługi MAH na rzecz udziałowców są wynikiem wypracowanych wspólnie z producentami i dystrybutorami, programów wspierania sprzedaży w placówkach handlowych.Mazowiecka Agencja Handlowa przez lata doświadczeń wypracowała indywidualny styl współpracy ze Spółdzielniami i grupą ponad 60 producentów/dostawców, co zaowocowało pozycją na rynku, wysoką oceną w środowisku handlowym oraz rozpoznawalnością reprezentowanej Grupy. Ten sukces przyniosła obecność MAH w mediach tj. od 2006 roku w telewizji regionalnej; na citylightach i billboardach usytuowanych w Warszawie; w komunikacji ZTM oraz w prasie branżowej o zasięgu krajowym i lokalnym. Praca MAH wykonana na rzecz budowania wizerunku marki „SPOŁEM” została doceniona przez BCC, którego Spółka jest członkiem, medalami europejskimi 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017. Mazowiecka Agencja Handlowa doskonaląc narzędzia handlowe we współpracy z udziałowcami i kontrahentami, realizuje z sukcesem: programy lojalnościowe, akcje promocyjne o zróżnicowanej skali i zasięgu, kampanie reklamowe w mediach oraz konferencje i szkolenia o tematyce handlowej jak i nowościach technicznych, organizacyjnych pojawiających się na dynamicznym rynku detalicznym i hurtowym.

 

WŁAŚCICIELE MAH