O nas

Mazowiecka Agencja Handlowa „Społem” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa na rynku polskiego handlu detalicznego od 1996 roku. Jako spółka prawa handlowego pełni rolę usługową na rzecz 24 udziałowców, w tym 23 spółdzielnie spożywców „Społem” i 1 Spółka z o.o. Roczne przychody spółdzielni zintegrowanych w MAH wynoszą ok. 1 000 000 000 zł.

Współpracujemy z 60 czołowymi producentami i dostawcami produktów z kategorii FMCG. Działania MAH na rzecz udziałowców są wynikiem wypracowanych wspólnie z producentami i dostawcami programów handlowych. Mazowiecka Agencja Handlowa „Społem” przez 22 lata działalności wypracowała indywidualny styl współpracy ze spółdzielniami i partnerami handlowymi, co zaowocowało stabilną pozycją na rynku, wysoką oceną w środowisku handlowym oraz rozpoznawalnością Grupy MAH.

Jesteśmy stale obecni w mediach  tj. na citylightach w METRZE WARSZAWSKIM na stacjach: Ratusz Arsenał, Świętokrzyska, Centrum i Wilanowska oraz w prasie branżowej o zasięgu krajowym i regionalnym.

Budowanie pozytywnego wizerunku marki „SPOŁEM” zostało docenione przez Business Centre Club, którego MAH jest członkiem od 2011 roku.  Mazowiecka Agencja Handlowa „Społem” została wyróżniona Medalem Europejskim przyznawanym przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w edycjach 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 za m. in. reklamę w TV i promowanie marki SPOŁEM.

Mazowiecka Agencja Handlowa „Społem” realizuje z sukcesem: programy lojalnościowe, akcje promocyjne o zróżnicowanej skali i zasięgu, kampanie reklamowe w mediach oraz konferencje i szkolenia o tematyce handlowej jak i innowacyjnych rozwiązaniach  technicznych, organizacyjnych przydatnych w rozwoju naszej zintegrowanej sieci detalicznej.

 

 

WŁAŚCICIELE MAH