Kontrahenci »
AUGUSTOWIANKA

Od listopada 2007 roku Augustowianka funkcjonuje jako jedna za spółek Grupy Sobieski.

„Augustowianka” sp. z o.o. jest firmą z ponad trzydziestoletnią tradycją w rozlewnictwie naturalnej wody mineralnej „augustowianka”.

Wytwórnia Wód Mineralnych położona w uzdrowiskowym mieście Augustowie, otoczonym kompleksem Puszczy Augustowskiej i jezior, leżącym w strefie wolnej od zanieczyszczeń i zagrożeń ekologicznych eksploatuje w celu butelkowania naturalnej wody mineralnej najgłębsze w kraju studnie (głębokość około 500 m) ujmujące górnojurajski poziom wodonośny, oraz w celu butelkowania wody źródlanej studnię (głębokość około 50 m) ujmującą czwartorzędowy poziom wodonośny.

 

Naturalna woda mineralna „augustowianka” znajduje się w wykazie polskich naturalnych wód mineralnych zarejestrowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 59/7 z dnia 9 marca 2005 roku.

 

 

http://www.augustowianka.com.pl