MEDAL EUROPEJSKI

MAH Laureatem XXXII edycji Medalu Europejskiego

                                   

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w Brukseli wraz z Business Centre Club zorganizował XXXII edycję ogólnopolskiego przedsięwzięcia pod nazwą Medal Europejski. Celem tego przedsięwzięcia jest promocja wyrobów i usług oferowanych przez firmy działające na terenie Polski. Medalem wyróżniane są wyroby i usługi, które odpowiadają standardom europejskim. Nagroda ma niezależny, ekspercki charakter i cieszy się szerokim uznaniem w kręgach biznesu. Jest potwierdzeniem silnej pozycji na rynku oraz chęci doskonalenia firmy. Medal Europejski należy do serii różnych programów, które dedykowane są promocji najważniejszych wartości firmy – wiążących się z jakością i zarządzaniem. W 2021 roku laureatami zostały: Mazowiecka Agencja Handlowa „Społem” i „Społem” WSS Śródmieście.